×

منوی سایت آرمان کرمان

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true

آقایان مسوول! آقای دولت! این بلایی که هر سال بر سر کشاورز محروم جنوب کرمانی میاید از سیل بدتر است، همه سرمایه اش جلوی چشمانش نابود می شود و تو به خیال خودت همه چیز را به اقتصاد بازار ‌و نظام عرضه و تقاضا سپرده ای! ...

در ماه های اخیر و بعد از گسترش و اشاعه  ویروس کرونا  در اقصی نقاط جهان به ویژه در کشورهایی که خود را  سردمدار و صاحب تکنولوژی های پساانقلاب صنعتی می پنداشتند که با گذر از بیماری های واگیری همچون وبا، طاعون، آبله، سرخک و ... که هر کدام نشانه ای از نشانه های  رسیدن به تمدن مدرن و اومانیستی بشر بودند به ثبات رسیده اند را دوباره با یک نگرانی مواجه کرده، و باز همان وحشت دیرینه انسان یعنی  تقابل با بیماری های ناشناخته و  ناتوانی ...

تعصب استفاده از کالای ایرانی و تن ندادن به وابستگی اقتصادی قرن ها سنت تخلف ناپذیر ملت ایران و حکام ایرانی بوده. تا صد سال پیش ما ایرانیها مردمی بودیم که جنس خارجی را حرام می دانستیم! ما حتی در برابر قند و شکر و گوجه می ایستادیم! ...


false