سید محمد واعظی نژاد گفت: بخش اعظمی از کمبود فضای آموزشی شهر کرمان با تکمیل و بهره برداری از پروژه های در دست اجرا نوسازی مدارس جبران می شود. (بیشتر…)