یادداشت؛

بازار سرمایه باید با قواعد و مؤلفه های خاص خود مدیریت شود

03:00۰

بازار سرمایه و ظرفیت بازار سرمایه در کشورها، دارای قواعد، مؤلفه ها و محتوای خاص خود است، و بازار سرمایه بایستی به همان شکلی که هست در کشور اجرا شود و اگر ما نتوانیم از بازار سرمایه حراست و حفاظت کنیم متأسفانه یک ظرفیت خوب را در کشور از دست خواهیم داد.

به گزارش راه آرمان، اخیرا قیمتهای دستوری در بازار سرمایه و بورس با اظهارات متفاوتی از سوی مسوولان مواجه شده است.

حسین اکبری فرد استاد دانشگاه و مدیر تالار بورس منطقه ای کرمان در این رابطه می گوید: بازار سرمایه و ظرفیت بازار سرمایه در کشورها، دارای قواعد، مؤلفه ها و محتوای خاص خود است، و بازار سرمایه بایستی به همان شکلی که هست در کشور اجرا شود و اگر ما نتوانیم از بازار سرمایه حراست و حفاظت کنیم متأسفانه یک ظرفیت خوب را در کشور از دست خواهیم داد.

اخیرا نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس محمدرضا پور ابراهیمی در این خصوص موضع گرفته و بیان کرد که باید تمام محتوا و قواعد قوانین و ساز و کار بازار سرمایه به درستی اجرا شود و نمی شود در این بازار بخشی از آن را ما اجرا کنیم در یک جایی در اختیار گروه هایی قرار بدهیم که اهداف گروهی دنبال شود که به فکر منافع خود باشند.

اکبری فرد در ادامه بیان می کند: بازار سرمایه بازاری است که عرضه و تقاضا در آن تعیین کننده قیمت است و هر گونه دخالت در روال و مکانیزم طبیعی این بازار می تواند در واقع مخاطراتی ایجاد کند و ظرفیت بازار سرمایه به جای اینکه در خدمت منافع ملی و در جهت رفع موانع تولید و کمک به واحد های اقتصادی کشور باشد ممکن است در اختیار گروه های خاص باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: لذا باید همه افراد جامعه تمام قد جهت استفاده از همه ظرفیت بازار سرمایه کمک کنند تا دست کاری ها و یا قیمت های دستوری که مطرح است ،باعث شود مکانیزم عرضه و تقاضا نتواند کار خودش را در این بازار انجام دهد و این از جمله مخاطراتی است که می تواند ظرفیت بازار سرمایه را به خطر بیاندازد‌.

مدیر تالار بورس منطقه ای کرمان خاطرنشان کرد: اگر ما درست بتوانیم از این ظرفیت اقتصادی کشور استفاده کنیم بهترین مسیر برای جهش تولید و رفع موانع اقتصادی مخصوصا برای واحد های بزرگ است.

اکبری فرد اذعان می کند: تا به حال بانک ها را به عنوان محور تامین مالی در اقتصاد می شناختیم که این باور غلط بوده بانک ها برای طرح های کوچک و اهداف دیگر در اقتصادها کارکردشان مناسب است لذا اگر ما بخواهیم نقدینگی را کنترل  و هدایت کنیم به سمت توزیع، بهترین مکانش بازار سرمایه است و این به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس زمانی عملی است که بتوانیم از تمام ابعاد و مؤلفه های بازار سرمایه صیانت کنیم و تا این سرمایه عظیم کشور را در خدمت تولید و در خدمت تامین مالی داشته باشیم تا هم رشد بیش از اندازه نقدینگی که خیلی از این موارد بخاطر پول آفرینی بانک ها انجام می شود را از اقتصاد حذف کنیم و هم نقدینگی های سرگردان به سمت تولید هدایت شوند و هم بتواند آثارش را در اشتغال کشور در افزایش ارزش افزوده ببینیم .

 

انتهای پیام/نامجو


بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند