۱۱ / ۰۹ / ۱۳۹۹

دسته : یادداشت

روشنای امید

تعامل مشترکین خانگی با صنعت برق، در زمان پیک بار با رعایت الگوی مصرف انرژی برق  باعث  ذخیره انرژی و منابع خواهد شد که کاهش هزینه ها را نیز به...

کمتر از 30 ثانیه

سلام احمد

احمد را پست ها و جایگاه ها و درجه ها نبود که بالا می برد، احمد بود که آنها را بالا می برد لشکر نجف با نام احمد بالا می...

کمتر از 30 ثانیه

فرصت سوزان طلبکار

تعابیر اینکه فرصت سوزی نمی کنیم را در بایدن دیدید یا معاون صهیونیست ضد ایرانی او هریس، که فریاد مذاکره مجدد دارید و ادعای توجه به رهنمودهای رهبری را دارید؛...

کمتر از یک دقیقه

خط مقدم

جوان فارغ التحصیل دانشگاه مقاومت بود. از صدام تا سران صهیونیستی و آمریکایی برای سرش جایزه گذاشتند و شد کابوس بی پایان لشکریان شیطان و امیر لشکریان خدا. (بیشتر…)

کمتر از 30 ثانیه