مجید محمودی شهردار کهنوج از شروع طرح قطع درختان کنوکارپوس بدلیل مضرات آن در شهر کهنوج خبر داد. (بیشتر…)