رفسنجان

رفسنجان با داشتن هنرمندان نام آشنا در حوزه تئاتر جایگاه خاصی پیدا کرده است

رئیس اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری رفسنجان با تاکید بر اینکه هنر تئاتر از بزرگترین داشته های فرهنگی محسوب می شود، گفت: رفسنجان با داشتن هنرمندان نام آشنا در این عرصه جایگاه خاصی پیدا کرده است. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه