یوسف ارجونی گفت: مردم ما در کمال عزت، سربلندی و یاریگری در کل جامعه اسلامی پای مطالبه رهبری ایستادند و نهضت عظیم کمک مؤمنانه را شکل دادند که این رزمایش بهترین الگو برای جامعه اسلامی ایران است.   (بیشتر…)