۰۹ / ۰۹ / ۱۳۹۹

فهرج

عزم جدی دستگاه قضایی فهرج در برخورد با ناقضان اصول بهداشتی/واحدهای صنفی متخلف پلمب شدند

در راستای مصوبات ستاد ملی کرونا مبنی بر محدودیت های جدید، دستگاه قضایی فهرج با همکاری گشت ویژه کرونا اقدام به پلمب واحدهای صنفی متخلف کرد. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه