کهنوج

اردوی جهادی در مناطق محروم عشایری کهنوج

اردوی جهادی شهدای محمدی بسیج سازندگی کهنوج در روستای سرگریچ کهنوج، جهت ساخت اتاق 24 متری برای پدر یکی از شهدای تشییه پیکر شهید سلیمانی در کهنوج برگزار شد. به گزارش راه آرمان ،اردوی جهادی شهدای محمدی بسیج سازندگی کهنوج در روستای سرگریچ کهنوج، جهت ساخت اتاق 24 متری برای...

02:00