راه آرمان کرمان | پایگاه خبری استان کرمان 1 مهر 1400 ساعت 19:27 https://www.armanekerman.ir/news/121613/همکاری-سپاه-فاریاب-طرح-واکسیناسیون-محله-آغاز -------------------------------------------------- کلیپ: عنوان : با همکاری سپاه فاریاب طرح واکسیناسیون محله به محله آغاز شد -------------------------------------------------- پایگاه های موقت و سیار که در سه نوبت صبح،ظهر و شب فعالیت می کنند اطلاع رسانی قبلی از طریق دهیاری ها و شورای های شهر و یا فراخوان در فضای مجازی و یا بصورت تلفنی  انجام می شود. متن : به گزارش راه آرمان،در ادامه طرح خانه به خانه که با هدف تزریق هرچه سریعتر واکسن کرونا تا رسیدن به واکسیناسیون عمومی درحال انجام است، طرح محله به محله نیز باهمکاری و مساعدت بهداری سپاه شهرستان راه اندازی شد. بر این اساس پایگاه های موقت واکسیناسیون در سطح شهر،شهرک ها،مساجد، روستاها بصورت پایگاه های ثابت و سیار تزریق واکسن بر پا می شوند.  پایگاه های موقت و سیار که در سه نوبت صبح،ظهر و شب فعالیت می کنند اطلاع رسانی قبلی از طریق دهیاری ها و شورای های شهر و یا فراخوان در فضای مجازی و یا بصورت تلفنی  انجام می شود. انتهای پیام/ پناهی