راه آرمان کرمان | پایگاه خبری استان کرمان 25 مرداد 1400 ساعت 16:53 https://www.armanekerman.ir/video/120840/اجرای-طرح-شهید-سلیمانی-شهرستان-کهنوج -------------------------------------------------- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهنوج خبر داد؛ عنوان : اجرای طرح شهید سلیمانی در شهرستان کهنوج -------------------------------------------------- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهنوج گفت: طرح شهید سلیمانی از طریق پیشگیری، بیماریابی، قرنطینه فعال و کمک رسانی در مناطق مختلف شهرستان کهنوج در حال اجرا است. متن :  به گزارش راه آرمان ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهنوج گفت: طرح شهید سلیمانی از طریق پیشگیری، بیماریابی، قرنطینه فعال و کمک رسانی در مناطق مختلف شهرستان کهنوج در حال اجرا است.