راه آرمان کرمان | پایگاه خبری استان کرمان 9 دی 1400 ساعت 11:08 https://www.armanekerman.ir/video/124063/کرمان-چرا-گبر-محله-همواره-مورد-حمله-واقع-شده -------------------------------------------------- فیلم؛ عنوان : کرمان ما (چرا گبر محله همواره مورد حمله واقع شده است؟) -------------------------------------------------- این دروازه درطرف شمال شهركرمان واقع وچون متصل به محله گبرخانه بوده به نام دروازه گبری معروف بوده است . متن : به گزارش راه آرمان؛این دروازه درطرف شمال شهركرمان واقع وچون متصل به محله گبرخانه بوده به نام دروازه گبری معروف بوده است . این دروازه درسمت مقابل دروازه رق آباد واقع وفاصله بین این دودروازه شش كیلومتربایك فرسنگ سابق بوده وارتفاع این دروازه قریب سه متربوده است ، گویند موقعی كه نادرشاه درسفر دوم به كرمان آمده از همین دروازه آمده است ، نادرمتوجه كوتاهی دروازه شده زیراوقتی بااسب داخل شده پشت اوبه چارچوب گرفته وخراش برداشته ، این دروازه بسیار قدیمی است ، همزمان باساختن محل گبرخانه این دروازه راهم احداث نموده . انتهای پیام/ط