راه آرمان کرمان | پایگاه خبری استان کرمان 21 مهر 1400 ساعت 11:32 https://www.armanekerman.ir/news/122011/پیشرفت-ساخت-مدرسه-آجر-مرحله-فنداسیون-استفاده-کمک-های-خیرین-مردم -------------------------------------------------- مدیر آموزش و پرورش شهرستان سیرجان: عنوان : پیشرفت ساخت مدرسه آجر به آجر تا مرحله فنداسیون با استفاده از کمک های خیرین و مردم -------------------------------------------------- اکبر محیاپور از پیشرفت ساخت مدرسه آجر به آجر تا مرحله فنداسیون و تحویل پروژه جهت تکمیل ساخت مدرسه به اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان خبر داد. متن : به گزارش راه آرمان؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان سیرجان از پیشرفت ساخت مدرسه آجر به آجر تا مرحله فنداسیون و تحویل پروژه جهت تکمیل ساخت مدرسه به اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان خبر داد. اکبر محیاپور ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت نهاد ها و مردم در طرح آجر به آجر پویش مهر مادرانه عنوان کرد: این مدرسه با کمک های شهرداری، شرکت آرمان گهر و کمک های مردمی  در مجموع به مبلغ 5 میلیارد جمع آوری گردیده است، تا مرحله فنداسیون انجام شده و برای تکمیل ساخت تحویل اداره کل نوسازی، تو سعه و تجهیز مدارس استان کرمان گردید. بر پایه این گزارش با توجه به تخریبی بودن دبستان شهید ارکیان، این مدرسه جهت حل مشکل و پوشش دهی دانش آموزان این مدرسه به بهره برداری خواهد رسید. انتهای پیام/سعید