راه آرمان کرمان | پایگاه خبری استان کرمان 15 مرداد 1401 ساعت 9:56 https://www.armanekerman.ir/news/128675/حجم-خسارت-زیان-سامانه-بارشی-مونسون-محصول-خرما -------------------------------------------------- وقتی زحمت یکساله باغدار ترش می شود؛ عنوان : حجم خسارت و زیان سامانه بارشی مونسون بر محصول خرما -------------------------------------------------- سامانه بارشی مونسون تقریبا ۷۰ درصد محصول نخیلات جنوب کرمان را ترش کرد و زمین ریخت وروی خوشه غیر از چند دانه چیزی باقی نگذاشت. متن : به گزارش راه آرمان؛ سامانه بارشی موسون که تقریبا ۷۰ درصد محصول نخیلات شهرستان منوجان را ترش کرد وزمین ریخت وروی خوشه غیر از چند دانه چیزی باقی نگذاشت. آنچه روی زمین پخش شده خرما نیست محصول یکسال زحمت یک باغدار است که به طور کامل ترش شد والان باید به قیمت هر کیلو دو تا سه هزار تومان بعنوان ضایعات خرما بفروش برساند. اعلام شده ‌رئیس صندوق بیمه کشاورزی اواخر هفته به دعوت نمایندگان به منطقه سفر خواهد کرد تا حجم خسارت را از نزدیک مشاهده کند. گزارش:زارعی انتهای پیام/