راه آرمان کرمان | پایگاه خبری استان کرمان 23 شهريور 1400 ساعت 13:15 https://www.armanekerman.ir/news/121387/افزایش-قیمت-نان-20-شهریور-ماه-سال-جاری -------------------------------------------------- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد؛ عنوان : افزایش قیمت نان از 20 شهریور ماه سال جاری -------------------------------------------------- میری گفت: به دلیل افزایش قیمت آرد، حقوق کارگر، مواد شوینده و هزینه حمل و نقل قیمت نان نیز از 20 شهریور ماه سال جاری افزایش یافت. متن : ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در گفتگو با راه آرمان، در رابطه با افزایش قیمت نان اظهار کرد: از تاریخ 20 شهریورماه، نان درصدی افزایش داشته واینکه چندین سال بود که قیمت نان افزایش نداشت و نمی شود از جیب نانوا زد و به مردم داد و اینکه دولت باید برای نانوایی ها یارانه ای در نظر بگیرد. وی در پاسخ به این سوال آیا با توجه به شرایط اقتصادی و کرونایی درست است که قیمت افزایش یابد، اذعان کرد: هزینه حمل و نقل، مواد شوینده، قیمت آرد و حقوق کارگر افزایش داشته است آیا یک نانوا می تواند تمامی اینها را از جیب خود بدهد و متضرر شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی همچنین به انواع قیمت نان اشاره کرد و  گفت:  نان سنگک 550 گرمی 2 هزار و 100 تومان، تافتون دست پخت 1400 تومان، تافتون سنتی  1500 تومان،  بربری 1400 تومان و همچنین لواش 350، حرارتی 1400 تومان، حرارتی غیر مستقیم 2100 تومان  که قیمت ها براساس  قیمت آرد یارانه ای تعیین شده است.   انتهای پیام/نامجو