ارسال اين مطلب به دوستان

(( جهاد تبیین، مؤثرترین اقدام برای مقابله با جنگ ترکیبی است ))