ارسال اين مطلب به دوستان

(( اگر از سرهای ما کوه بسازید انقلاب کوچکترین ضربه ای نخواهد خورد/ در کف خیابان شورش برهنگان علیه پا برهنگان است ))