ارسال اين مطلب به دوستان

(( پیشگیری از معلولیت مهمترین اقدام بهزیستی در ایجاد اشتغال خانوارها ))