ارسال اين مطلب به دوستان

(( آموزش جدا شده از بازار کار، افراد را از سرمایه گذاری آموزشی منصرف می کند/ دانشجو بیکار نیست شگرد دولتها برای کاهش آمار بیکاران )) 
آخرین عناوین