ارسال اين مطلب به دوستان

(( رفع تصرف بیش از ۹ هکتار از اراضی ملّی شهرستان جیرفت ))