ارسال اين مطلب به دوستان

(( حجم خسارت و زیان سامانه بارشی مونسون بر محصول خرما ))