ارسال اين مطلب به دوستان

(( تشکیل جبهه مقاومت هم سنگ شکل گیری بسیج است/ شهید سلیمانی فرمانده پیشرو در عملیات ها بود ))