ارسال اين مطلب به دوستان

(( روزه برای وصول به مقام کرامت عندالله در شهرالله است/ تقوا زره و سپر انسان در برابر خطا و لغزش است )) 
آخرین عناوین