ارسال اين مطلب به دوستان

(( کمبود زمین و عدم تامین اب دو چالش طرح جهش مسکن در کرمان/کاهلی دستگاه های دولتی در واگذاری زمین های مازاد )) 
آخرین عناوین