ويدئو
 
برگزیدگان بخش نرم‌افزارهای تلفن همراه معرفی شدند  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۸ اسفند ۱۴۰۲ ۱۹:۴۲
ادای دین به کاپشن صورتی مردم را به گلزار شهدای کرمان کشاند  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۴۶
شمام ببینن، چطو بشه؟  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۳۵
آنچه که کرمانی‌ها در مورد لزوم مشارکت در انتخابات می‌گویند  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۱۵
گلزاربین‌المللی شهدای کرمان حتی در شب سرد هم گرم بود  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ۱۹:۴۰
بیت‌الزهراء سردار دل‌ها پذیرای مردم انقلابی کرمان  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ۱۰:۲۱
شور انتخابات در سراسر استان کرمان  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۹ اسفند ۱۴۰۲ ۱۲:۴۲
دعوت  اساتید دانشگاه آزاد کهنوج از مردم در انتخابات  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۹ اسفند ۱۴۰۲ ۱۱:۳۸