تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۸ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۹
۰
plusresetminus
معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان خبر داد؛

کاهش آب چالش اصلی توسعه استان در آینده/ اصلاح ساختار اقتصادی راهبردی ترین راه در سند آمایش استان کرمان

محمدی سلیمانی گفت: آنچیزی که بر مبنای ظرفیتهای توان اکولوژیک استان است یعنی اگر منابع آب و خاک را در نظر بگیریم بیشتر از 350 هزار هکتار نمی توانیم استفاده کنیم و این در حالی است که بیش از دو برابر ظرفیت در بخش کشاورزی استان استفاده می شود.
کاهش آب چالش اصلی توسعه استان در آینده/ اصلاح ساختار اقتصادی راهبردی ترین راه در سند آمایش استان کرمان
مهرداد محمدی سلیمانی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان درگفتگو با راه آرمان در ارتباط با سند آمایش استان کرمان و ظرفیتهای موجود و چالش ها با نگاه به افق پیشرو اظهار کرد: مطالعات آمایش باید نقاط قوت و ضعف استان را مورد بررسی قرار دهد.
 
وی گفت: استان کرمان از یکسری نقاط قوت بسیار بی نظیری در سطح کشور برخوردار است که دارای جایگاهی در سطح ملی است و حرف برای گفتن دارد به همین ترتیب با یکسری چالش های مهمی به خصوص در حوزه آب و مباحث مربوط به خشکسالی مواجه است.
 
معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان  با اشاره به اینکه راهبرد و چشم انداز استان کرمان به کدام سمت و سو باشد و جهت گیری ها به چه صورت باشد، اذعان کرد: سوابق برنامه های گذشته نشان می دهد که باید هدف گذاری دقیق در این زمینه مدنظر قرار دهیم تا با چالش هایی که امروز با آن روبرو هستیم در سال های گذشته با آن مواجه نباشیم.
 
محمدی سلیمانی با بیان اینکه نهایتا استان کرمان چگونه باید به اهداف خود برسد، خاطرنشان کرد: در واقع یکسری نقشه راه و سناریوهایی داشته باشیم تا بتوانیم به این امر مهم بپردازیم.
 
استفاده از ظرفیت های بخش دانشگاهی و بخش خصوصی برای تدوین سند آمایش استان کرمان
وی ادامه داد: برای دستیابی به این اهداف، سند آمایش استان طراحی و تدوین گردید و از ظرفیت های بخش دانشگاهی، دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی استفاده شد و کاملا در یک فرایند، شرح خدمات مشخصی که در تمامی استانها یکسان بود که با استانهای همجوار ما در قالب منطقه 8 و همچنین نقشی که در سطح ملی داریم این مطالعات توسط شورای عالی آمایش راهبری شد.
 
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: نهایتا در اسفند ماه سال گذشته مطالعات آمایش به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسیده و مبنای نظام برنامه ریزی و بخصوص برنامه هفتم، مطالعات سند آمایش است.
 
قابلیت بیش از 62 هزار هکتار از استان کرمان در بخش گردشگری
محمدی سلیمانی افزود: ظرفیت های فوق العاده ای در بخش گردشگری داریم که براساس توان اکولوژیک در مطالعات آمایش محاسبه شده است بیش از 62 هزار هکتار از استان کرمان قابلیت بحث گردگشری دارد اما آنچه در حال حاضر از آن استفاده می کنیم حدود 53 هزار هکتار است یعنی حدود 20 درصد از ظرفیت گردشگری در استان استفاده می شود.
 
وی ادامه داد: بالعکس در بخش کشاورزی در حال حاضر 750 هزار هکتار در قالب باغات و زراعت بهره برداری می کنیم که گاها تا 800 هزار هکتار نیز می رسد.
 
استفاده بیش از 750 هزار هکتار از استان در بخش کشاورزی
معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تصریح کرد:  اما آنچیزی که بر مبنای ظرفیتهای توان اکولوژیک استان است یعنی اگر منابع آب و خاک را در نظر بگیریم بیشتر از 350 هزار هکتار نمی توانیم استفاده کنیم و این در حالی است که  بیش از دو برابر ظرفیت در بخش کشاورزی استان استفاده می شود.
 
محمدی سلیمانی خاطرنشان کرد: توان اکولوژیک بدین معناست که ما با در نظر گرفتن تمام شرایط اجتماعی و اقتصادی یک ظرفیتی را برای آن منطقه لحاظ می کنیم حال میزان بهره برداری از این ظرفیت گاها ممکن است بالاتر بوده باشد مثلا در بخش کشاورزی، جنگلداری و مرتع داری بیش از ظرفیت استفاده می شود و ممکن است در بعضی از بخش ها نیز از تمام ظرفیت ها استفاده نمی شود از جمله در حوزه گردشگری یا توسعه صنعتی شهری و روستایی که ظرفیت خالی داریم که می توانیم استفاده کنیم.
 
اصلاح ساختار اقتصادی راهبردی ترین راه در سند آمایش استان کرمان
وی اصلاح ساختار اقتصادی را اصلی ترین جهت گیری و راهبردی ترین راه در سند آمایش استان عنوان کرد و افزود: یعنی اینکه بخش های اقتصادی را متناسب کنیم تا سهم بخش کشاورزی تعریف شود و همچنین بخش خدمات که بخش کاملا موثر و مفیدی است باید افزایش یابد.
 
معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان همچنین در رابطه با اینکه چه رویدادی و چه اتفاقاتی با پی گیری سند آمایش در استان رخ خواهد داد و نقش مردم در این میان چه خواهد بود، اذعان کرد:در خصوص سند آمایش استان خوشخبتانه از ظرفیت دانشگاهی استان در تهیه این سند بهره بردیم علیرغم اینکه خیلی از استانها از مشاورین خارج از استان استفاده می کردند در حالی که ما از ظرفیت دانشگاههایی همچون دانشگاه آزاد و ملی بهره بردیم و این سند اجرایی شد.
 
محمدی سلیمانی با بیان اینکه خلاعی در این سند وجود داشت آن هم نقش سند ملی بود، خاطرنشان کرد: وقتی مطالعات را انجام می دهیم باید جایگاهی برای استان مشخص شود و این درحالی است که در ساختار نظام برنامه ریزی کشور مشخص کردن اولویت ها و پهنه ها در سطح ملی جای این مطالعات خالی بود و تعیین تکلیف نکرده بود که استانها باید در چه زمینه هایی حرکت کنند.
 
وی گفت: خوشبختانه سند ملی آمایش کشور تهیه و تدیون شد که در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار داده شده و فرصت های خیلی خوبی برای استان دیده شده است، محور گردشگری در مرکز کشور که قبلا در مثلث گردشگری استانهای یزد، فارس و اصفهان بود با یک ضلع  آن هم استان کرمان با توجه به پتانسیل هایی که دارد، اضافه شد.
 
معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان  ادامه داد: از این دست موارد و مصادیق بسیار و جایگاه و نقش برای استان کرمان در سند ملی دیده شده است از جمله در بخش هایی همچون معدن، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی نقش هایی دیده شده و ظرفیت های خوبی برای استان فراهم کرده است.
 
50 درصد از اقتصاد استان مستقیم و غیر مستقیم متاثر از کشاورزی است
محمدی سلیمانی تصریح کرد: زمانی که سند تدوین و نهایی شد به یک مباحث خیلی علمی رسیدیم که خوشبختانه در بخش خصوصی، دستگاه های اجرایی و صاحبان نظران در این بحث اتفاق نظر دارند که اگر بخواهیم در آینده توسعه استان داشته باشیم حتما باید اصلاح ساختار اقتصادی در سهم های بخش اقتصادی صورت گیرد فارغ از اینکه بخواهیم به چه سمت و سویی حرکت کنیم.
 
وی عنوان کرد: 50 درصد از اقتصاد استان مستقیم و غیر مستقیم متاثر از کشاورزی است و این حوزه که به شدت در تنگناهای طبیعی مثل کمبود منابع آب و خشکسالی مواجه است هر چند که حوزه کشاورزی بخش بسیار مهمی در استان است و پتانسیل زیادی در سطح استان، منطقه و کشور دارد.
 
سهم بخش خدمات استان کرمان نسبت به میانگین کشور 10 درصد پایین تر است
معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان  خاطرنشان کرد: بنابراین منطقه سازی سهم بخش کشاورزی در سند آمایش یکی از اهداف اصلی است و به نسبت سهم بخش خدمات باید افزایش یابد و این در حالی است که متوسط سهم خدمات در کشور 50 درصد و در استان میانگین در 4 سال گذشته حدود 40 درصد برآورد شده یعنی معادل 10 درصد سهم خدمات نسبت به کشور پایین تر هستیم.
 
محمدی سلیمانی به اهمیت بخش خدمات اشاره کرد و  ادامه داد: بخش خدمات بخشی است که اشتغال آن پایدار تر است و سرمایه کمتری در بخش صنعت و معدن برای سرمایه گذاری نیاز دارد، به همین جهت بخش گردشگری و خدمات باید تقویت شود.
 
وی تصریح کرد: بخش کشاورزی به این معنا نیست که تولید را کاهش دهیم در واقع در این بخش باید به سمت بهره وری از جمله کشت های گلخانه ای، افزایش راندمان تولید برویم و اینکه در سند آمایش کاملا پهنه ها و قلمرو های توسعه در هر کدام از بخش های استان که در 10 ناحیه برنامه ریزی مشخص شده چه فعالیتی انجام دهیم.
 
اهمیت مشارکت مردم در همراهی اصلاح ساختار اقتصادی استان
معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان  در خصوص همراهی و مشارکت مردم نیز بیان کرد: همراهی آحاد جامعه فوق العاده اهمیت دارد اولا نظام برنامه ریزی یکی از چالش های اصلی آن این است که مشارکت مردم و آحاد مردم باید به نحوی در آن لحاظ شود یعنی هر اصلاح ساختاری که که مطرح می کنیم اگر مردم و آحاد جامعه با آن همراهی نکنند عملا امکان پذیر نخواهد بود.
 
محمدی سلیمانی، اصلی ترین چالش در حوزه آمایش سرزمین و در بحث توسعه را آب بیان کرد و افزود:  مصرف آب در استان به خصوص در بخش کشاورزی بسیار زیاد است  که بیش از 35 درصد اشتغال نیز در بخش کشاورزی است که تنها یک سوم جمعیت استان در حوزه بخش کشاورزی اشتغال دارند.
 
کاهش آب یکی از چالش های اصلی توسعه استان در آینده
وی کاهش آب را یکی از دغدغه های اصلی توسعه استان در آینده، ابراز کرد و گفت: تمامی بهره برداران و کشاورزان و مردم با صرفه جویی در این زمینه می توانند در هدایت این امر موثر باشند.
 
معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان  خاطرنشان کرد: در طول برنامه آمایش در واقع بیش از یک میلیون متر مکعب باید آب ذخیره کنیم که این با همراهی مردم محقق خواهد شد و این یکی از مهمترین بحث هایی است که در آمایش سرزمین باید به آن توجه شود.
 
انتهای پیام/نامجو
  https://armanekerman.ir/vdcd9f0foyt0xx6.2a2y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین