ارسال اين مطلب به دوستان

(( همسرم خادم سردار بود و عاشقانه به او پیوست ))