ارسال اين مطلب به دوستان

(( ایده پرداز نیاز به سرمایه دارد / ضرورت حمایت مسئولین از جوانان ایده پرداز و نخبه ))