ارسال اين مطلب به دوستان

(( 17 مصوبه ماحصل اعتراضات 7 روزه کارگران معادن ذغالسنگ خصوصی/بسیج کارگری به دنبال حل مطالبات کارگری معادن خصوصی است )) 
آخرین عناوین