موظفیم نظامات فکری و عملی حاج قاسم را به نسل بعد منتقل کنیم

موظفیم نظامات فکری و عملی حاج قاسم را به نسل بعد منتقل کنیم

سیاست دانشگاه تقویت مراکز موجود است/ فعالیت ۳۷ هزار مدرس در دانشگاه های علمی کاربردی کشور

سیاست دانشگاه تقویت مراکز موجود است/ فعالیت ۳۷ هزار مدرس در دانشگاه های علمی کاربردی کشور

آینده نگری یعنی، آموزش شغل های آینده را از امروز باید کلید زد

آینده نگری یعنی، آموزش شغل های آینده را از امروز باید کلید زد

زکات در نظام اقتصادی فقر را از بین می برد

زکات در نظام اقتصادی فقر را از بین می برد

علت خروج نخبگان از کشور، نبود امکانات و تجهیزات واقعی در کارگاه ها است

علت خروج نخبگان از کشور، نبود امکانات و تجهیزات واقعی در کارگاه ها است

فرو منگنز مس، قابلیتی اشتغال زا  اما مغفول مانده

فرو منگنز مس، قابلیتی اشتغال زا اما مغفول مانده

کودتا ۲۸ مرداد نشان داد که نباید به حمایت های ظاهری آمریکا دلخوش بود/ مصدق عملا زمینه موفقیت کودتا را فراهم کرد

کودتا ۲۸ مرداد نشان داد که نباید به حمایت های ظاهری آمریکا دلخوش بود/ مصدق عملا زمینه موفقیت کودتا را فراهم کرد

سهامدارن بانک مهراقتصاد به نواحی مقاومت بسیج مراجعه کنند/ پرداخت مابه تفاوت سود سهامدارن تا بهمن ماه

سهامدارن بانک مهراقتصاد به نواحی مقاومت بسیج مراجعه کنند/ پرداخت مابه تفاوت سود سهامدارن تا بهمن ماه

شهرستان
شهرستان مورد نظر را انتخاب کنید
قلعه گنج منوجان کهنوج فاریاب ارزوییه بافت جیرفت رابر عنبرآباد رودبارجنوب ریگان بم فهرج نرماشیر بردسیر سیرجان شهربابک کرمان راور کوهبنان زرند رفسنجان انار
آخرین عناوین